P/N: CL-F063-PL12SW-A
Pure > Pure Plus 12 LED RGB 水冷排风扇TT Premium顶级版 (三颗包装)
特色 产品照片 规格 产品支援
 

Feature

 

9 片高风压扇叶设计

120mm风扇共有9片高风压扇叶,从轴心延伸的直立式扇叶设计,可将空气从中心无风区向扇叶前边挤压,可提升集中风压,并能维持低噪音值,打造优异散热系统。